Sign in with your Vipnow Stock Account

NOTICE FROM VIPNOW
Recently, the Company has encountered some problems about the Source Code platform, Vipnow.co website, so it has delayed the Bonuses from the wallets. Therefore, starting from October 1, 2019, Vipnow will temporarily refuse, do not receive any new IDs generated until there is a notice of completing the standardized Code, to ensure the handling of Bonus of Ladies and Gentlemen Collaborators (CTV) have been operating during the past time. The Company regrets the unexpected delay. However, CTV Quarterly, please rest assured about the Bonuses previously available, the Company will still pay on time every month. Regarding the late Bonuses, we would like to ask the Company a little more time to process for the standard data, which is expected to be completed and transferred to you in early October 2019. In parallel, Vipnow is still promoting to complete the E-commerce site to create opportunities for CTV's customers to have additional income from the Cash Back model. Best regards!

THÔNG BÁO TỪ VIPNOW
Trong thời gian vừa qua Công Ty đã gặp chút sự cố về nền tảng Source Code trang Web Vipnow.co nên đã chậm trễ về các khoản Bonus từ các ví. Vậy nên, bắt đầu từ ngày 01/10/2019 thì Vipnow sẽ tạm từ chối, không nhận thêm bất kỳ ID mới phát sinh cho đến khi có Thông Báo mới hoàn tất Code chuẩn hoá, để đảm bảo về việc xử lý Bonus của Quý Anh Chị Cộng Tác Viên (CTV) đã hoạt động trong suốt thời gian vừa qua. Công Ty lấy làm tiếc về sự cố chậm trễ không mong muốn đã xảy ra. Tuy nhiên, Quý CTV hãy yên tâm về các khoản Bonus đã có trước đó , Công Ty vẫn sẽ chi trả đúng thời hạn mỗi tháng. Về các khoản Bonus đã trễ thì mong Quý Anh Chị CTV vui lòng cho Công Ty thêm ít thời gian để xử lý cho chuẩn số liệu, dự kiến sẽ hoàn tất và chuyển khoản đến Anh Chị vào đầu tháng 10/2019. Song song đó, Vipnow vẫn đang tiếp tục xúc tiến để hoàn tất Trang Thương Mại Điện Tử để tạo cơ hội cho Quý CTV có thêm thu nhập từ mô hình hoàn trả (Cash Back). Trân Trọng!